Untitled Document Kommunikation

Superkrafter

OBM

Ledarskap

Medarbetarskap

4F - Förändring

Utbildning

Projekt

Ledarskap

Utvärdering

Handledning

Specialistutb

Twitter/Blogg

Länkar/Läsning

Media

Referenser

Vem är jag?

Kontakt

 

 

Specialistkurser

Vi har två ackrediterade utbildningar för Psykologförbundets Specialistutbildning.

Ledarskap för psykologer

Ledarskap för psykologer är en specialistutbildning som förbereder psykologer för ledarskap.

Psykologer har redan flera av verktygen för bra ledarskap men kan ha svårt att se det själv då de inte använder dem i ledarskapssituationer.

Kursen har därför två syften, dels att lyfta fram vad det är psykologen redan kan som är användbart i ledarskap och visa hur den kunskapen kan generaliseras till ledarskapssituationer, samt dels tillföra teorier och verktyg som kan vara mindre kända eller okända för psykologer.

Kursen innehåller teorier och verktyg som allmänt förekommer på ledarskapsutbildningar. Till skillnad från dessa läggs fokus i den här kursen på att se hur psykologens dagliga verktyg kan anpassas till situationer som en ledare hamnar i.

Kursen förbereder psykologer för ledarskap och ger samtidigt en del verktyg som är användbara även i psykologens vardagliga arbete.

Utbildningen är ackrediterad som fördjupningskurs inom samtliga inriktningar inom AO-området samt för inriktningen personal/organisation inom pedagogiska området och vuxenpsykologi inom det kliniska området. Kursen kan även tjäna som fördjupningskurs och breddkurs för en enskild ST-psykolog även för andra inriktningar. Det beror på vilka övriga kurser hen gått och innehållet i arbetet.

Våren 2020, 3 dagar

19-20 mars, 12 maj, sista anmälningsdag: 9/2

Hösten 2020, 3 dagar

22-23 oktober samt 25 november, sista anmälningsdag: 1/9

Folder: Specialistkurs ledarskap för psykologer

 

Organizational Behavior Management - OBM

Kurs 1 – grundkurs genomförs i form av utbildning under två dagar efter varandra.

Kurs 2 – Är en fördjupningskurs i form av två separata heldagar med hemuppgift före och efter första dagen. Kursen examineras genom en skriftlig examensuppgift.

Kurs 1 och 2 är tillsammans ackrediterad som en fördjupningskurs inom samtliga inriktningar inom AO-området samt för inriktningen personal/organisation inom pedagogiska området. Kursen kan även tjäna som breddkurs för en enskild ST-psykolog inom andra inriktningar.

Kurs 3 – Är en certifieringsgrundande kurs som omfattar minst fyra halva dagar med tid emellan för hemarbete plus minst åtta  gånger personlig handledning mellan träffarna under minst ett år. Längd i tid och antal handlednings­tillfällen kan öka vid behov. Kursen examineras genom flera skriftliga examensuppgifter.

Kurs 3 är ackrediterad som en fördjupningskurs inom samtliga inriktningar inom AO-området samt för inriktningen personal/organisation inom pedagogiska området. Kursen kan även tjäna som breddkurs för en enskild ST-psykolog inom andra inriktningar.

Priser & Datum

Kurs 1  - totalt 2 dagar, 12.000:-

Våren 2020:    24-25 mars, sista anmälningsdag 10/2

Hösten 2020:  19-20 oktober, sista anmälningsdag 10/9

Kurs 2 - totalt 2 dagar  12.000:-

Våren 2020:    30/1, 12/3, sista anmälningsdag 1/12

Hösten 2020:  15/10, 26/11, sista anmälningsdag 1/9

Kurs 3  - fyra halvdagar 12.000:- plus handledning 3.000:- per tillfälle

Startar på begäran.

Mer information

Leif Andersson

0707 49 56 65

leif(a)leifandersson.se